Jaką wartość ma Twoje mieszkanie dzisiaj?
Sprawdź na jakie możesz je zamienić.

  • Skonsultuj bezpłatnie sprzedaż i wartość posiadanej nieruchomości.
  • Sprawdź na jakie nowe mieszkanie możesz je zamienić.
  • Profesjonalna pomoc w sprzedaży posiadanej nieruchomości i zakupie nowej.
  • Oszczędność czasu i minimum formalności.
  • Brak dodatkowych kosztów pośrednictwa sprzedaży nieruchomości.
  • Pełne bezpieczeństwo transakcji. Wsparcie przed i po podpisaniu umowy.

Zapytaj o ofertę

Wyślij kontakt, a odpowiemy w ciągu 24h

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wawel Service Deweloper Sp. z o.o. z siedzibą Krakowie, Plac Na Groblach 21, 31-101 Kraków (kontakt: sprzedaz@wawel-service.pl).

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawiania ofert handlowych oraz marketingu naszych usług i produktów.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są udzielone przez Państwa zgody, które są dobrowolne i każdą z nich można wycofać w każdym czasie.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty działające z na zlecenie Administratora, w szczególności podmioty podejmujące czynności wymagające przetwarzania danych osobowych w celach: przedstawiania ofert handlowych, podejmowania działań zmierzających do zawarcia i wykonania ewentualnych umów, prowadzenia działań marketingowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą również podmioty powiązane z Administratorem kapitałowo lub osobowo.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w okresie odpowiednim dla przedstawiania ofert handlowych, prowadzenia działań zmierzających do zawarcia i wykonania ewentualnych umów, a także prowadzenia działań marketingowych.

6. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Są Państwo uprawnieni do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo wycofać wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt z Administratorem.

7. Państwa dane związane z aktywnością na naszej stronie internetowej będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania tj. w celu analizy i oceny zachowań użytkowników korzystających ze strony internetowej, dzięki czemu możliwe będzie dostosowanie treści wyświetlanych na stronie internetowej do Państwa oczekiwań. Jednocześnie zapewniamy, że przetwarzanie danych, o którym mowa w niniejszym punkcie ma charakter zagregowany.

8. Administrator nie będzie prowadził działań w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Czytaj więcej

Czytaj mniej

Napisz do nas, odpowiemy
x